گروه محصول -> کارآفرینی ، طرح توجیهی -> معماری و عمران

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگانقیمت: ۱۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 245     کد محصول :4277      حجم فایل:8,85 MB      نوع فایل :zipمطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 245 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و معرفی بافت تاریخی گرگان

مسجد جامع گرگان ( استر اباد قدیم ) در بازار نعلبندان که از محلات بافت قدیم گرگان است و در حال حاضر وسعت آن (با احتساب سالن اجتماعات الحاقی ضلع شرقی که قبلا بخشی از گورستان تاریخی مجموعه بوده است)سه هزار و پنجاه و هشت متر مربع ،3058 متر مربع است.

محمد حسن خان اعتماد السلطنه درباره بنای مسجد جامع استرآباد می نویسد:

«این مسجد در سنه 814 ساخته شده ولی بانی آن معلوم نیست. از بعضی از معمرین استرآباد چنین مسموع شده که بانی مسجد اهل تسنن و از تراکمه معروف به طایفه (ایمر) بوده. مناره مسجد با متنی به خط کوفی بنایی به همراه تزییناتی به شیوه آجرکاری دوره سلجوقی است»
- بر اساس اسناد موجود این بنا و شبستان های آن در دوران تیموریان ، صفویان،(شاه عباس اول996 - 1039 ه.ق و شاه عباس دوم 1052- 1077 ه.ق) و افشاریه مرمت شده است. بنای امروزی مسجد جامع، شامل صحن مرکزی، دو ایوان و چهار شبستان اطراف آن است.

تعداد نوزده کتیبه سنگ نوشته تاریخی در ایوان غربی گواه بر تعمیرات، موقوفات و فرامین حكام دردوره های تاریخی مختلف است. از آثار به جا مانده دیگر در مسجد، دو لنگه در به همراه چهار چوب آن و منبر چوبی نفیس است.
این بنا در 18 تیر ماه 1311 شمسی به شماره 181 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. می توان گفت مسجد جامع گرگان پس از شهر تاریخی جرجان، دیوار دفاعی گرگان، برج قابوس، تورنگ تپه و برج رادکان در زمره آثار شاخص استان گلستان است.
مرمت های تاریخی و معاصر در راستای تلاش برای حفاظت از این یادمان ارزشمند نشان از اهمیّت مسجد جامع و لزوم تداوم حیات کالبدی آن داشته است. در ادامه ی روند مرمت این یادمان تاریخی و به علت آسیب های شكل گرفته در آن که بیشترین نمودش در ایوان غربی مسجد به وجود آمده پروژه پیش رو تعریف و انجام پذیرفته است. شروع مرمّت های زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان از سال 90- 1391 در قالب طرح و اجرا بوده است و با تمرکز بر مرمت اضطراری ایوان غربی و ساماندهی و احیای بخش هایی شبستان ضلع غربی و مناره ارزشمند مسجد، در 4 فاز اجرایی تداوم داشته است...

فهرست 
پیشگفتار 
چکیده 
هدف تحقیق
روش تحقیق و شیوه پژوهش 
الف( مراحل تحقیق
ب( فنون تحقیق 
7 مطالعات پیش نیاز و گردآوری مدارک پایه 
-1-1 گردآوری عکسهای هوايی ، نقشه منطقه و محدوده مطالعاتی، نقشه های توپو گرافی ، زمین شناسی، پهنه بندي زلزله و
-1 بستر طبیعی شهر
-2 جغرافیای تاريخی 
-3-1-1 توپوگرافی منطقه 
-4-1-1 زمین شناسی منطقه (موقعیت ناحیه گرگان در زمین شناسی ايران)
-1-4-1-1 زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
-2-4-1-1 چین ها 
-3-4-1-1 گسل ها 
-5-1-1 پهنه بندی زلزله (لرزه خیزی منطقه)
-6-1-1 پوشش گیاهی 
-7-1-1 رژيم آبهای سطحی 
-8-1-1 اقلیم 
-1-8-1-1 بارندگی 
-2-8-1-1 وزش باد
-3-8-1-1 دما 
-4-8-1-1 رطوبت نسبی 
-2-1 بررسی جايگاه صنعت جهانگردی در بنا و محدود آن 
-1-2-1 بازار نعلبندان 
-2-2-1 مدرسه دارالشفا 
-3-2-1 مدرسه زنجیره دار(محمد تقی خان هزار جريبی) 
-4-2-1 مدرسه مرحوم حاجی ملارضايی 
-5-2-1 مدرسه دقیقی 
-6-2-1 تكیه نعلبندان 
-7-2-1 تکیه پاسرو 
-8-2-1 بقعه معصوم زاده (امامزاده نور)
-9-2-1 بقعه میرکتول 
-11-2-1 عمارت و باغ كنسولگری روس 
-11-2-1 کاروان سرای میدان عباسعلی 
-12-2-1 حمام قاضی 
-3-2 بررسی طرح های بالادست و برنامه های مديريت شهری در توسعه منطقه مطالعاتی (خلاصه)
-1-3-2 کاربری پیشنهادی بافت فرسوده 
-2-3-2 محورهای حرکتی و معابر
-3-3-2 اصول و اهداف 
-4-3-2 پیشنهادات 
-5-3-2 ضوابط ساختمانی و توصیه های حفاظت و احیا در بافت قديم
-6-3-2 حريم حفاظتی آثار و منظر شهری بافت قديم 
2 مطالعات شناخت مسجد جامع گرگان 
-1-1-2 پیدايش شهر 
-2-1-2 وجه تسمیه گرگان 
-3-1-2 ساختار اجتماعی و فرهنگی 
-1-3-1-2 بررسی ويژگیهای جمعیتی بافت قديم گرگان
-2-3-1-2 اقشار اجتماعی ساکن در بافت قديم
-3-3-1-2 ويژگیهای فرهنگی بافت پیرامون مسجد 
-4-3-1-2 روابط اجتماعی خرد و كلان 
-5-3-1-2 زبان 
-6-3-1-2 مذهب 
-4-1-2 ساختار شهر 
-1-4-1-2 تحولات كالبدی تا دوره شهرسازی معاصر 
-1-1-4-1-2 دوره اول 
-2-1-4-1-2 دوره دوم
-3-1-4-1-2 دورهی سوم 
-2-4-1-2 ساختار م حله های استرآباد 
-1-2-4-1-2 محله میدان 
-2-2-4-1-2 محله نعلبندان 
-3-2-4-1-2 محله سبزه مشهد 
-3-4-1-2 دروازههای استرآباد 
-2-2 جمع آوری اسناد و مدارک و کتیبه های تاريخی بنا
-2-2-2 تاريخچه مسجد
-1-3-2-2 محله پای سرو 
-2-3-2-2 مسجد جامع در عكس هوايی سال 1335
 -3-3-2-2 موقعیت مسجد جامع در نقشه سال 1391
-4-2-2 اسناد تصويری به دست آمده از مسجد جامع
-5-2-2 نقشه های قبلی مسجد جامع
-3-2 ثبت کامل مستندات اقلامی يافت شده و گزارش آن به اداره کل میراث فرهنگی 
-4-2 مطالعات سیر تحول تاريخی بنا (بر اساس اسناد مصور ونتايج گمانه ها و متون تا پهلوی)
-1-4-2 کالبد مسجد درصفويه .
-2-4-2 مداخلات کالبدی دوره قاجار 
-3-4-2 مداخلات کالبدی دوره پهلوی
-4-4-2 جمع بندی
-5-2 بررسی مداخلات صورت گرفته در بنا 
-1-5-2 توسعه شبستان ها 
-2-5-2 بخشهای خدماتی جديد
-3-5-2 بازسازی سقف 
-4-5-2 اجرای کاشی در نماهای داخلی و بیرونی 
-1-4-5-2 کاشیکاری ايوان شرقی 
-2-4-5-2 كاشیكاری نمای ايوان غربی 
-3-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری ايوان ورودی ضلع جنوبی
-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان ها 
-1-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان جنوب غربی 
-2-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان شمال غربی 
-3-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان شمال شرقی 
-4-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان جنوب شرقی 
-5-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری ورودی ضلع شمالی 
 -5-5-2 مرمت سال 1385
-6-5-2 مرمت سال 1391
-1-6-5-2 مرمت مناره 

-2-6-5-2 مرمت اضطراری ایوان غربی: 
-3-6-5-2 مرمت سقف شبستان جنوب غربی 
-4-6-5-2 ساماندهی معبر و نمای ضلع شمالی مسجد و ساخت درب چوبی این ضلع 
-5-6-5-2 ساماندهی سقف شبستان ها
-7-5-2 مرمت سال 93-92
-8-7-5-2 مرمت شبستان جنوب غربی 
-2-7-5-2 ساماندهی حوض صحن مرکزی 
-3-7-5-2 مرمت درهای شبستان شمال غربی
-4-7-5-2 اجرای حفاظ شیشه سکوریت پیرامون مناره 
-6-2 بررسی و مطالعات آب و فاضلاب و آب های سطحی
-7-2 شناسایی تأسیسات الکتریکی، آبرسانی فاضلاب و مخابرات به کار رفته در محدوده بنا 
-1-2 مطالعه و بررسی نحوه قرارگیری بنا در محیط پیرامون و چگونگی استقرار و ارتباط با بناهایهمجوار 
-1-2 ارزیابی و شناسایی و بررسی بافت کالبدی و توصیف شبکه معابر پیرامون و نحوه دسترسی ها . 
-81-2 بررسی آلاینده های محیطی و بصری در محدوده بنا و نحوه تاثیر آن در بنای تاریخی و جاذبه های گردشگری (از نظر بهداشت محیط و منظر)
-88-2 مطالعه و بررسی نمونه های مشابه و بررسی تطبیقی لازم از حیث تاریخی و سایر عملیات اجرایی موفق و نا موفق
-8-88-2 مسجد جامع بابل 
-2-88-2 مسجد جامع ساری 
-3-8-8-2 جمع بندی
-82-2 مطالعات امکان حادثه خیزی اثر (سیل، زلزله و ...) بر اساس مطالعات طرح های بالادست 
-8-82-2 پدیده های بحران ساز 
-2-82-2 بحران زمین لرزه
-8-2-82-2 آثار زلزله 
-3-82-2 بحران آتش سوزی 
-8-3-82-2 آسیب های احتمالی آتش در بناهای تاریخی 
-2-3-82-2 آتش سوزی در مسجد جامع گرگان و نمونه های تطبیقی شمال کشور
-3-3-82-2 اثرات آتش:
-4-3-82-2 جمع بندی 
-4-82-2 بحران توسعه 
-8-4-82-2 مدیریت محیط کالبدی _ فرهنگی شهر
-2-4-82-2 آسیب شناسی وضع موجود 

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

برچسب ها:دانلود مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان   دانلود مسجد جامع گرگان   تحقیق مسجد جامع گرگان   مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان   پروژه مسجد جامع گرگان    مسجد جامع گرگان  


محصولات مرتبط

طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران

طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران
طرح تفصیلی منطقه ۷ شهرداری تهران که شامل فایل هایی از این منطقه بوده و به صورت 9 فایل به صورت word در اختیار شما قرار داده می شود.این طرح از شهرداری تهران دریافت شده است و از سوی مشاور ارائه شده است. منبع طرح مهندسین مشاور و شهرداری تهرانمی باشند.(فایل اصلی و به روز...
قیمت : 70,000 ریال تعداد صفحات : 60

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان
مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 245 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و معرفی بافت تاریخی گرگان مسجد جامع گرگان ( استر اباد قدیم ) در بازار نعلبندان که از محلات بافت قدیم گرگان است و در حال حاضر وسعت آن (با احتساب سالن...
قیمت : 100,000 ریال تعداد صفحات : 245


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: